Nawigacja

O szkole

Szkoła Podstawowa w Kurowie

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH W KUROWIE

 

    Szkoła Podstawowa w Kurowie położona jest w Beskidzie Żywieckim. Obok szkoły przebiega droga powiatowa łącząca Suchą Beskidzką i Żywiec. Odległość do Suchej Beskidzkiej wynosi około 14 km, a do Żywca około 28 km.                                Uchwałą Rady Gminy Stryszawa szkoła została zlikwidowana z dn. 31.08.2010r..  Mieszkańcy wsi Kurów bardzo chcieli utrzymać w swojej miejscowości szkołę, która  istniała już 100 lat.
Dzięki zaangażowaniu i determinacji środowiska lokalnego i ówczesnego księdza proboszcza Zbigniewa Ochały oraz przychylności władz SPSK od 01.09.2010r.
w budynku rozpoczęła działalność Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kurowie. Inicjatywa ta spotkała się z aprobatą

J. Emin. Ks. Kard. Stanisława Dziwisza, który wyraził pisemne poparcie
w formie dekretu, dla dalszego funkcjonowania szkoły prowadzonej przez SPSK
w Częstochowie.

 

   Obszar przyszkolny obejmuje teren o wymiarach 60 m x 100 m. Obok szkoły znajduje się boisko trawiaste do gry w piłkę nożną o wymiarach 35 m x 50 m, boisko asfaltowe do gier zespołowych o wymiarach 22 m x 11 m oraz plac zabaw dla dzieci. Teren szkoły i boiska jest ogrodzony.

 

 

 


     

     W głównym budynku znajduje się 5 sal lekcyjnych, mini sala ćwiczeń, szatnia
oraz łazienki. W drugim budynku znajduje się oddział przedszkolny, kuchnia
i pomieszczenia gospodarcze (kotłownia, skład opału ).
Szkoła oprócz obowiązkowych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oferuje zajęcia z rytmiki oraz zajęcia szachowe. Uczniowie korzystają także z programu nauki pływania.

    Współpraca rodziców ze szkołą układa się prawidłowo. W opiniach rodziców placówka szkolna, do której uczęszczają ich dzieci, jest bezpieczna i przyjazna. Panuje w niej właściwa atmosfera, która sprzyja prawidłowemu wychowaniu uczniów. Nie notuje się w szkole przejawów agresji, przemocy, kradzieży. Wszyscy uczniowie stanowią harmonijną społeczność. Dzieci szanują się nawzajem, często pomagają sobie w rozwiązywaniu problemów. Pozytywny stosunek rodziców do szkoły wielokrotnie przekłada się w ich zaangażowaniu w prace społeczne na rzecz obiektu. Rodzice oraz starsze pokolenie tj. dziadkowie i babcie są stałymi gośćmi i uczestnikami większości imprez szkolnych.

   

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktualności

Kontakt

  • Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Kurowie
    Szkoła Podstawowa w Kurowie, Kurów 101a, 34-233 Hucisko
  • (33)8748908

Galeria zdjęć